Besiktning

Besiktning av släp

Att besiktiga en släpvagn

Precis som med personbilar krävs det att släpvagnar – både lätta och tunga – genomgår besiktning. Om de inte genomgår besiktning inom rätt tidsram får släpet körförbud. Tid för besiktning beställs enklast online.

Olika regler gäller för lätta respektive tunga släp, men det finns ett par saker som gäller båda typer av släp som bör kontrolleras innan besiktningen.

Till exempel bör färd- och parkeringsbromsen, blinkers och annan belysning, samt däcken kontrolleras innan besiktningen. Däcken måste ha ett mönsterdjup på 1.6 centimeter, och det är även viktigt att samtliga däck är antingen odubbade eller dubbade.

Besiktning av lätt släp

Till lätt släpvagn räknas släp som har en totalvikt på maximalt 750 kilo.

Dessa släp måste besiktigas en gång vartannat år, men första besiktningen av ett lätt släp sker inte förrän fyra år efter det använts första gången. Besiktningen ska ske före eller i samma månad som den föregående besiktningen.

Besiktning av tungt släp

Har släpet en totalvikt över 750 kilo räknas det som ett tungt släp och ska besiktigas årligen.

Här avgör det exakta datumet på besiktningen när nästa besiktning ska ske. Besiktningen måste alltså ske innan det datum som den förra besiktningen ägde rum. Om släpet besiktigades 10 april måste det besiktigas igen innan den 10 april nästa år.