Finansiering

Finansiering

Det finns olika sätt att finansiera köp eller hyrning av släpvagn på. På denna sida går det att läsa om dessa olika sätt.

Avbetalning

Ett av de mest populära sätten att finansiera ett köp av släp med är avbetalning. Med avbetalning betalar man en viss summa i månaden på totalbeloppet till dess att hela kostnaden för släpvagnen är betalt, precis som med ett vanligt banklån. Olika företag och banker erbjuder olika längder på avbetalningarna.

Det finns två typer när det kommer till avbetalning av släp: rak amortering och annuitetslån, vilket går att läsa mer om nedan.

Rak amortering
Detta är den absolut vanligaste typen av avbetalning när det gäller släp. Rak amortering betyder att delsumman som ska betalas är densamma varje månad, men detta innebär också att räntan förändras.

Ju mindre summa som finns kvar på lånet, desto mindre ränta läggs på månadsbetalningen. Det gör att den totala avbetalningskostnaden minskar ju längre tid du betalar. Minskningen av avbetalningen sker oftast linjärt.

Olika företag och banker erbjuder olika längder på avbetalningarna. Ofta erbjuder banken möjligheten att betala av snabbare om man kan och vill. Då betalar man helt enkelt en högre månadsavgift på avbetalningen för att skynda på processen.

Annuitetslån
Ett annuitetslån är en typ av avbetalning som sker genom att räntan och amorteringen läggs ihop till en gemensam, fast månadskostnad. Detta gör att, till skillnad från en rak amortering, så ändras inte månadskostnaden förutom om räntan förändras.

Om räntan skulle förändras under tiden som avbetalningen sker så finns det två sätt att lösa detta. Det vanligaste sättet är att förlänga avbetalningstiden så att månadsbeloppet inte behöver ändras. Men det går även att behålla tidsperioden och istället höja avbetalningskostnaden.

Att förlänga tidsperioden vid räntehöjning kallas falsk annuitet, och ändras kostnaden kallas det för äkta annuitet.

Ofta brukar ett annuitetslån betala av sig snabbt i början av avbetalningen, men sedan minska i takten. Även här går det att se skillnader mellan en rak amortering och ett annuitetslån, då en rak amorterings avbetalningskostnader minskar linjärt och konstant.

Leasing

Leasing är ett bra alternativ om du inte vill köpa släpvagnen utan hyra den under en längre tid. Kortfattat fungerar leasing på samma sätt som avbetalning, med den stora skillnaden att du inte står som ägare till släpvagnen, utan att den leasas – eller hyrs – från ett företag som står som ägare till släpvagnen. Vanligtvis krävs även en kontantinsats vid början av leasingen.

Oftast leasar man släpet under en tidsbegränsad period. Denna period är en överenskommelse mellan företaget som står som ägare till släpet och personen eller företaget som leasar släpet. Hur lång tidsperioden är ska alltid stå på kontraktet.

Vissa företag och banker leasar endast till företag. Om du som privatperson vill hyra från ett sådant företag rekommenderas det istället att långtidshyra släpet – vilket går att läsa mer om nedan – eller köpa släpet på avbetalning, vilket går att läsa mer om ovan.

Privat leasing

Privat leasing fungerar precis som vanlig leasing, med skillnaden att kontantinsatsen är lägre. Även månadskostnaden är lägre vid mini-leasing.

Hos Österlens Hästtransportcenter erbjuds denna typ av finansiering. Där ligger kontantinsatsen på fem till tjugo procent, och månadskostnaden för leasingen avgörs beroende på hur lång tidsperiod leasingen ska ske. Österlens Hästtransport erbjuder privat leasing både på nya och lätt begagnade släpvagnar.

Hyra

Det är enkelt och smidigt att hyra släp, både korta och långa tidsperioder beroende på vilket behov man har.

Wasa Kredit

Ett av de vanligaste företagen som används vid finansiering av köp av hästtransport eller släp är Wasa Kredit. De erbjuder många olika lösningar när det gäller lån, avbetalning och leasing. De har även kreditkort med hög kredit. Österlens Hästtransportcenter är ett av de många företag som använder sig av Wasa Kredit.