Försäkring

Försäkring av släp

I Sverige finns det inga lagar eller krav gällande särskild försäkring på släpvagnar. Om du kör med ett släp omfattas det av den trafikförsäkring som gäller för dragfordonet.

Dragfordonets försäkring täcker inte alla typer av fel och olyckor som kan uppstå vid användning av ett släp. Därför rekommenderas det att en särskild försäkring tecknas för släpet.

Det är bra att ha en giltig försäkring för sitt släp för att undvikna stora kostnader om något skulle hända. En särskild släpförsäkring hjälper dig vid oförutsedda händelser och utgifter som inte dragfordonets trafikförsäkring gäller för.

Det finns olika typer av försäkringar, och kostnaderna för släpets försäkring beror på både typ av släp och vilket försäkringsbolag du tecknar avtal med. Var noggrann och jämför olika försäkringar och bolag innan du tecknar en försäkring.

Det går att antingen helförsäkra eller halvförsäkra släpet, vilket går att läsa mer om nedan.

Helförsäkring av släp

Om du tecknar en helförsäkring för ditt släp täcks de flesta skador och händelser som kan uppstå, även om de uppkommer på grund av olyckshändelse. Om man kör med hästtransport ersätter många försäkringsbolag även skador som kan uppstå om det händer något med hästen i transporten som gör att man behöver skada släpet för att hjälpa hästen.

Många försäkringsbolag erbjuder även direkt assistens om släpet skulle gå sönder under användning. Läs noga igenom och jämför vad olika försäkringsbolag erbjuder och hur deras helförsäkringar skiljer sig från halvförsäkringarna.

Halvförsäkring av släp

Om halvförsäkring tecknas på släpet täcks ofta olika skador, bland annat stöld- och brandskador, som kan uppstå på släpet.

Hos de flesta försäkringsbolag ersätter en halvförsäkring inte skador som uppkommer genom olyckshändelser. Sådana skador kan vara allt från yttre skadegörelse på karossen till skador som uppkommer vid trafikolyckor.

En halvförsäkring inkluderar ofta även ersättning för rättegångskostnader om man skulle bli involverad i en olycka med släpet, samt även ersättning om släpet blir stulet och inte återfinns.

Det är viktigt att kontrollera exakt vad som gäller hos ditt försäkringsbolag innan en försäkring tecknas.