Köra med släp

Tips för att köra med släp

Att köra med släp

Innan du påbörjar körning med släp är det viktigt att kontrollera att du har rätt behörighet för att köra släpet. Om du får köra släpet eller inte beror på släpets vikt, dragfordonets kapacitet, samt din körkortsbehörighet.

Nedan följer tips om hur du enklast och säkrast kör med släp.

Förbereda körning med släp

För att släpet ska köras på ett säkert sätt är det viktigt att kontrollera att släpets utrustning är i fungerande skick innan körningen påbörjas. Den utrustning som bör kontrolleras är: bromsar, belysning, speglar och däck. Dessutom ska lastens placering och kultrycket ses över innan släpet används.

Bromsar
Något av det viktigaste när man kör släp är att kontrollera att bromsarna fungerar som de ska. Testning av bromsarna ska ske ofta för att undvika problem.

Det finns två typer av släp och bromsar: obromsade släp och bromsade släp.

Obromsade släp är lättare modeller av släp – med totalvikt under 750 kilo – och har inte inbyggda bromssystem. Väger ditt obromsade släp över 400 kilo (räknat i totalvikt) måste det ha en parkeringsbroms.

Bromsade släp är tyngre släp, och har inbyggda bromssystem för ökad säkerhet. Om du kör ett bromsat släp måste det finnas en så kallad katastrofbroms som kopplas ihop med dragfordonet med en vajer. Dessutom kräver ett tungt släp – med totalvikt över 750 kilo – en påskjutsbroms, som är en anordning som bromsar släpet genom dragkroken när dragfordonet bromsar.

Belysning
Ett släp måste ha rätt belysning för att det ska vara säkert att köra. Belysning ska finnas fram, bak och på sidan av släpet.

På släpets framsida ska det finnas två reflexer i vitt. På baksidan måste bromsljus, blinkers, bakljus och belysning till registreringsskylten finnas. Dessutom ska det även finnas två stycken triangelformade och rödfärgade reflexer på släpets baksida.

Släpets sidor ska också ha belysning i form av sidomarkeringsljus i orange färg. På sidorna ska det också finnas reflexer. Om du ska köra ett brett släp, det vill säga ett släp som är bredare än 1.6 meter, behöver släpet även ha vitfärgade positionsljus på framsidan, tillsammans med reflexerna.

Speglar
Var alltid noggrann med sikt och sidospeglar. Om släpet är så pass brett att du inte kan se ”runt” det måste du använda extra-sidospeglar.

Däck
Att släpet har rätt typ av däck och däcktryck är också mycket viktigt.

Last och kultryck
Innan du kör med släpet är det inte bara viktigt att kontrollera ovanstående punkter, utan även vara säker på att lasten är placerad och säkrad på ett säkert sätt.

Om lasten är placerad fel på släpet – det vill säga att släpet blir framtungt eller baktungt – kan det leda till att kultrycket förändras. Om kultrycket inte är rätt kan det orsaka bland annat försämrad sikt, svårigheter att styra dragfordonet och försämrad dragningskraft hos dragfordonet.

Om du är osäker på vilket kultryck som är rätt går det att hitta i manualen. Kultrycket går att mäta med en så kallad kultrycksvåg, men det går också att mäta det med andra typer av vågar om släpet inte är påkopplat till dragfordonet.

Hur fort får man köra med släp?

När du är ute och kör med släp är det viktigt att komma ihåg att det finns särskilda hastighetsbegränsningar för fordon med släp.

  • 80 km/h – Alla bromsade släp får högst köra i 80 kilometer i timmen. Obromsade släp som väger högst 750 kilo får köra i maximalt 80 km/h om dess totalvikt antingen är lägre än dragfordonets halva tjänstevikt eller om släpet är olastat och då väger mindre än dragfordonets halva tjänstevikt.
  • 40 km/h – Om totalvikten på det obromsade släpet överstiger dragfordonets halva tjänstevikt får man köra i högst 40 km/h med det. Detta gäller både lastade och olastade obromsade släp.

Att tänka på vid körning med släp

Fällknivsverkan
En av de största och mest välkända riskerna med att köra med släp är den så kallade fällknivsverkan.

Fällknivsverkan uppstår när däcken är olika bra på dragfordonet och släpet. Om väglaget är halt, av is, vatten eller liknande, kan en inbromsning bli ojämn om däcken på dragfordonet är i bättre skick än släpets, då den bromsar bättre.

Detta leder i sin tur att släpet inte hänger med i inbromsningen, och glider och fäller sig som en fällkniv åt sidan mot dragfordonet. Fällknivsverkan gör att ekipaget blir mycket svårt att kontrollera och styra. Var därför noga med att alla däck, på både dragfordonet och släpet, är i samma skick, för att undvika fällknivsverkan.

Om lasten lossnar
Om lasten skulle råka lossna från släpet under körningen måste du genast stanna. Ligger lasten på vägbanan och kan anses utgöra en säkerhetsrisk ska du själv försöka få bort den från vägbanan.

Går det inte att flytta lasten från vägbanan på egen hand ska du skaffa hjälp och sedan sätta ut markeringar vid lasten för att göra medtrafikanter uppmärksamma på att det kan hindra deras körning.