Maskinsläp

Maskinsläp

Har man maskiner – som till exempel traktorer och grävmaskiner – som behöver fraktas mellan olika platser men som inte går eller tillåts att köra på vägar, behövs ett maskinsläp.

Maskinsläp är något annorlunda konstruerade än vanliga släpvagnar. Eftersom de ska kunna dra tunga och ibland ömtåliga maskiner är de särskilt förstärkta på sidorna. På maskinsläp är det vanligast med golv gjort av plyfa, eftersom det är billigt och håller nere vikten på släpet. Men det går även att köpa maskinsläp med aluminiumgolv.

Om släpet har en lastramp är den ofta kraftigare än på vanliga släp, och också ofta längre än vanliga ramper för att vinkeln inte ska bli för kraftig och försvåra lastningen av maskinen. Vanligtvis finns det en liten stång monterad på maskinsläpet som gör att det går att tippa släpet genom att använda stången som en hävstång.

Det finns många typer av maskinsläp, och vissa kan dra mycket tunga lass. Men det finns även lätta maskinsläp för mindre och lättare maskiner. Mer fakta om dessa två typer av maskinsläp går att läsa nedan.

Lätt maskinsläp

Om man har en lättare och mindre maskin att frakta kan ett lätt maskinsläp räcka. Lätta maskinsläp får ha en totalvikt på 3.5 ton, och kan normalt dras med en vanlig personbil. Var dock noggran med att kontrollera att du har rätt behörighet att köra släpet, och att dragfordonet tillsammans med släpet och lasten inte överskrider totalvikten.

Lätta maskinsläp kommer i många olika utföranden. Bland annat går det att välja mellan ramp eller tipp-funktion. Det går även att köpa till en ramp som tillbehör. Som tidigare nämnt är ramperna på maskinsläp starkare än ramper på vanliga släp, och om du köper en ramp som tillbehör är det mycket viktigt att du kontrollerar att den håller för maskinen som ska lastas på släpet och att den har rätt längd för att undvika att lastvinkeln blir för brant.

Det går även att köpa maskinsläp med kåpa. Detta rekommenderas om maskinen som ska fraktas är känslig för yttre faktorer som vind och regn. En kåpa skyddar då maskinen mot yttre skador. Det finns även maskinsläp med galler i olika höjder, beroende på vad för typ av maskin du ska frakta på den.

Tungt maskinsläp

Ett tungt maskinsläp är kontruerat för att dra mycket tunga maskiner, och kräver därför också ett dragfordon som kan och får dra släpets totalvikt. Det är också viktigt att komma ihåg att tunga släp kräver särskilda körkortsbehörigheter.

Ett tungt maskinsläp kan dra väldigt tunga maskiner, och vissa typer av maskinsläp som kopplas på lastbilar kan dra upp till 28 ton last. Tunga maskinsläp använder oftast nedfällbara ramper för att lasta maskinen. Även här är det mycket viktigt att se till att maskinen är säkrad på släpet för att frakta den på ett säkert sätt.

Humbaur maskinsläp

Ett av de mest populära och mest kraftfulla maskinsläpen är Humbaur maskinsläp, som bland annat finns att köpa hos Österlens Hästtransportcenter. Där finns ett par olika maskinsläpsmodeller tillgängliga. Modellerna skiljer sig åt i hur stora maskiner de kan frakta, samt hur mycket maskinerna får väga.