Släpvikter

Släpvikter

Beroende på vilken vikt släpet du vill köra med har finns det olika krav på både körkortsbehörighet och bil. Det är viktigt att ha koll på dessa krav. Här följer en guide till olika släpvikter och vad som krävs för att köra dem.

Viktregler för lätt släpfordon

Om släpet har en totalvikt på maximalt 750 kilo räknas det som ett lätt släpfordon. I lätt släpfordon räknas även släp med en totalvikt över 750 kilo in, med villkoret att släpet och bilen inte väger mer än 3.5 ton tillsammans i totalvikt.

Släpets totalvikt kalkyleras genom att addera släpets tjänstevikt – vilket är den vikt som släpet har när det är kördugligt utan någon last – med maxlasten – vilket är hur mycket last som släpet totalt kan ta. Släpets maxlast-vikt finns noterad på registreringsbeviset.

Ett lätt släpfordon kan köras av personer med B-behörighet, BE-behörighet eller utökad B-behörighet.

Viktregler för tungt släpfordon

Väger släpet mer än 750 kilo räknas det som ett tungt släpfordon. Om du har utökad B-behörighet får du köra ett tungt släpfordon om släpets och fordonets sammanlagda totalvikt inte är mer än 4250 kilo. Är ditt körkort utfärdat efter 19:e januari 2013 får du även köra tungt släp om du har C1E-, CE-, D1E-, eller DE-behörighet.

Viktregler för hästtransport

För att säkert köra hästtransport är det viktigt att noggrant hålla koll på släpets, fordonets och hästarnas vikt för att inte överskrida totalvikten. Det är även viktigt att komma ihåg att lägga till övrig last – som sadlar och andra tillbehör – när totalvikten räknas ut.

Tidigare har det varit lag på att släpet inte fått ha en totalvikt som är högre än fordonets tjänstevikt. Denna lag togs bort 2013, och hur tungt släp ett fordon får dra är istället registrerat på bilen.